Pokoj č. 23

zpět

  1. den 2. den 3.den
2 osoby 910,- 860,- 810,-
3 osoby* 1365,- 1290,- 1215,-
4 osoby* 1660,- 1560,- 1500,-

* Ceny platné při obsazení obou pokojů v buňce (22+23)